Algemene Voorwaarden

Welkom bij Tecnobytes! Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van de website “tecnobytes.computer” en alle inhoud, diensten en producten beschikbaar op of via deze website (gezamenlijk de “Dienst”).

1. Algemene Voorwaarden

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Dienst, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze website.

2. Gebruik van de Dienst

2.1. Toegang
Onze tutorials en andere inhoud zijn gratis beschikbaar zonder inlogoptie. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving de inhoud en diensten op onze website te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

2.2. Toegestaan Gebruik
U stemt ermee in onze website alleen voor wettige doeleinden te gebruiken en in overeenstemming met deze Voorwaarden. Het is verboden om de website te gebruiken op een manier die schade zou kunnen toebrengen aan de website of aan de toegankelijkheid ervan, of die op enige wijze onwettig, schadelijk of frauduleus is.

3. Intellectuele Eigendom

Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, grafische elementen, logo’s, en software, is eigendom van Tecnobytes of zijn inhoudsleveranciers en wordt beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten.

4. Aansprakelijkheid

4.1. Geen Garanties
De informatie op deze website wordt verstrekt “zoals deze is” en “zoals beschikbaar”. Tecnobytes geeft geen garanties of verklaringen, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de inhoud of de beschikbaarheid van de website.

4.2. Beperking van Aansprakelijkheid
In geen geval zullen Tecnobytes of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de website of de inhoud daarvan.

5. Wijzigingen aan de Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wij zullen de bijgewerkte Voorwaarden op onze website plaatsen en de “laatst bijgewerkte” datum bovenaan deze pagina aanpassen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van de website na het aanbrengen van wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden.

6. Privacy

Uw gebruik van onze website is ook onderworpen aan ons Privacybeleid. Lees ons Privacybeleid voor informatie over hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

7. Toepasselijk Recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

8. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op:

Tecnobytes: https://tecnobytes.computer/contact-us/

Bedankt voor uw bezoek aan Tecnobytes en voor het gebruik van onze diensten. Wij hopen dat u een leerzame en plezierige ervaring heeft op onze website.